Rediger

Framside

Nytt styre

Kategori: Faste sider

På årsmøte ble det valgt nytt styret. De fleste som stod på valg tok gjenvalg og det ble derfor lite endring i styret. Det nye styret består nå av

 Korpsleiar       Tormod Eldholm                               på val i 2015

 Opr.leiar         Harald Engeset                                  på val i 2014

 Styremedlem   Jan Peder Hoggen                             på val i 2014

 Styremedlem  Endre Henriksen                               på val i 2015

 Styremedlem   Jørn Johnsrud                                   på val i 2014

 Varamedlem    Sindre Svellingen                             på val i 2015

 Varamedlem    Viggo Kile                                       på val i 2014

Ekstra informasjon