Rediger

Framside

Kurs i 2014

Kategori: Faste sider

Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps har mang kurs i løpet av året.  Presentasjon av kursene finner du på http://www.rodekors.no/Global/DK/DK-Sogn-Fjordane/Dokumenter/HJ_kurs_2014.pdf . Det blir også arrangert kurs i Møre og Romsdal. Her blir det LSOR vinter (tidligere vinter B) og skred B på Ørskogfjellet 30.jan- 2.febr.  Info om dette er sendt alle medlemmer på mail.  Kontakt Tormod eller Harald ang. spørsmål og påmelding til kurs.

Ekstra informasjon