Rediger

Framside

Vil du bli aktivt medlem?

Kategori: Faste sider

Hovedrekrutteringen til hjelpekorpset er på høsten. Men dersom du vil starte på et annet tidspunkt er det også mulig.  Møt opp på et møte eller ta kontakt med noen som er med så får du opplæring underveis.  Aldersgruppen som er med er fra 17 år til 60.  Normalt er vi 15-25 på møtene. I tillegg til møter deltar vi på ca 15 søk og redningskaksjoner hvert år. På vinterstid har vi sanitetsvakter på Volda skisenter.  Velkommen på hjelpekorpsmøtene!

Ekstra informasjon