Rediger

Framside

vaktlister Volda skisenter

Kategori: Faste sider

Oppdaterte vaktlister for hjelpekorpset på Volda skisenter er nå lagt ut.  Vi prøver å holde disse listene oppdatert. http://voldahjelpekorps.no/index.php/medlemsaktivitet/volda-skisenter  I utgangspunktet skal vi ha min 2 vakter alle helger (lørdag og søndag)

Ekstra informasjon