Rediger

Framside

Årsmøte

Kategori: Faste sider

Torsdag 5.februar kl. 19.00 blir det årsmøte/valgmøte i Volda Røde Kors Hjelpekorps på Røde Kors huset. Det blir vanlige saker med gjennomgang av årsmelding, regnskap, budsjett 2015 og valg på nye medlemmer til styret. Alle er velkommen. Sett av datoen allerede nå. Årsmelding vil bli sendt ut i forkant til alle som står på mail listen. Andre saker til årsmøtet må meldes styret en uke før årsmøte.

Ekstra informasjon