Rediger

Leite aksjon i Stryn 25.-26.mai 2013!

Kategori: Aksjonar

I desember ble satt i gang leiteaksjon i Erdal i Stryn etter en mann.  Det ble lett i flere dager, menn pga snø måtte en gi seg uten funn. Helgen 25-26.mai skal det settes i gang en stor leiteaksjon for å gjøre et nytt forsøk på  å finne personen. De mange av hjelpekorpsene i Sogn og Fjordane skal delta. Volda skal også stille med folk og utstyr.  Det er viktig å få gjort funn slik at en får svar på hva som skjedde i desember. Dette blir en aksjon der en leiter etter en antatt omkommet person.  Men det blir også en veldig god øving for alle som deltar.  Sett derfor av datoen. Du kan delta en eller begge dagene. I slutten av april med det en foreløpig påmelding.

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Soker-etter-en-antatt-dod-person-2807614.html

 

Ekstra informasjon