Rediger

Årsmøte / valgmøte

Kategori: Medlemsaktivitetar

Årsmøte/valgmøte
Volda Røde Kors Hjelpekorps skal ha årsmøte/valgmøte torsdag 14. februar kl.1900 på RK huset.

Saksliste:
Innkomne saker
Årsmelding
Regnskap 2012
Budsjett 2013
Valg
Mat

Saker må meldes til styret innen 7. februar.

Håper flest mulig deltar på møtet.

Ekstra informasjon