Rediger

Redningstelt

Kategori: Medlemsaktivitetar

Redningsteltet er nå på plass. Kronerullingen er ennå ikke helt i mål, men en satser på at resten av pengene kommer på plass innen kort tid. Teltet blir demonstrert under Kvivsveg - åpen dag

Ekstra informasjon